Genealogia rodziny Rykała,Wojtala,Pilarczyk,Skowronek.

Katarzyna PokoraWiek: 78 lat18371915

Imię i nazwisko
Katarzyna Pokora
Imiona
Katarzyna
Nazwisko
Pokora
Urodziny 20 kwietnia 1837 55 26
ŚlubJózefat,Józef PilarczykZobacz rodzinę
19 listopada 1865 (Wiek 28 lat)
Urodziny syna
1.
Walenty Józef Pilarczyk
10 lutego 1867 (Wiek 29 lat)
Urodziny syna
2.
Marcin Pilarczyk
15 października 1877 (Wiek 40 lat)
Urodziny córki
3.
Jadwiga Pilarczyk
15 października 1877 (Wiek 40 lat)
Urodziny syna
4.
Tomasz Pilarczyk
14 grudnia 1879 (Wiek 42 lata)
Ślub dzieckaWalenty Józef PilarczykKatarzyna OwczarekZobacz rodzinę
12 stycznia 1896 (Wiek 58 lat)
Tekst:
Akt Nr 3 Kowale Działo się w Osadzie Praszka dnia 31 Grudnia/12 Stycznia 1895/1896 roku o godzinie pierwszej po południu. Oznajmiamy, że w obecności świadków: Kazimierza Owczarek lat 45 i Walentego Owczarek lat 33, obu szewców zamieszkałych w Praszce- zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy: Walentym Józefem Pilarczyk, kawalerem lat 29 mającym, służącym, zamieszkałym w Kowalach, urodzonym we wsi Kamionka Parafia Bolesławiec, synem Józefa i Katarzyny urodzonej Pokora, małżonków Pilarczyków, służących, i Katarzyną Owczarek, panna lat 22 mającą, zamieszkała przy rodzicach i urodzoną w Kowalach, córka Franciszka i Julianny urodzonej Tabaka, małżonków Owczarków, rolników. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym Parafialnym Kościele, a mianowicie: 17/29 Grudnia zeszłego roku, 24 Grudnia/5 Stycznia i 31 Grudnia/12 Stycznia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli ze sobą umowy przedślubnej. Religijny obrzęd ślubny odprawił Księdza Antoni Korzybski Wikariusz Parafii w Praszce. Akt ten Nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został. Urzędnik utrzymujący Księgi Stanu Cywilnego Ks. Korzybski
Pilarczyk Walenty i Owczarek Katarzyna akt ślubu
Pilarczyk Walenty i Owczarek Katarzyna akt ślubu

Notatka: Akt Nr 3 Kowale

Urodziny wnuczki
1.
Apolonia Pilarczyk
13 stycznia 1897 (Wiek 59 lat)
Śmierć wnuczkiApolonia Pilarczyk
11 maja 1898 (Wiek 61 lat)
Tekst:
Nr 75 [ brak początku Aktu] … 1898 roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się: Franciszek Owczarek lat 50, i Kacper Owczarek lat60, rolnicy zamieszkali w Kowalach i oświadczyli, że dnia 29 Kwietnia/ 11 Maja bieżącego roku o godzinie ósmej wieczorem umarła we wsi Kowale Apolonia Pilarczyk 1 rok i 3 miesiące mająca, urodzona w Kowalach i tamże u rodziców, pastuchów, zamieszkała, córka żyjących Walentego i Katarzyny urodzonej Owczarek, małżonków Pilarczyków. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Apolonii Pilarczyk, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został. Ks. W. Rusik?
Urodziny wnuka
2.
Ludwik Pilarczyk
21 września 1898 (Wiek 61 lat)
Urodziny wnuka
3.
Wojciech Pilarczyk
19 kwietnia 1900 (Wiek 62 lata)
Ślub dzieckaMarcin PilarczykMarianna WilcZobacz rodzinę
4 lutego 1901 (Wiek 63 lata)
Urodziny wnuczki
4.
Franciszka Pilarczyk
18 listopada 1901 (Wiek 64 lata)
Urodziny wnuka
5.
Stanisław Pilarczyk
31 marca 1902 (Wiek 64 lata)
Ślub dzieckaTomasz PilarczykJadwiga StasiakZobacz rodzinę
13 stycznia 1904 (Wiek 66 lat)
Urodziny wnuka
6.
Władysław Pilarczyk
23 stycznia 1904 (Wiek 66 lat)
Szczegóły źródła: akt urodzenia nr 36/1904
Tekst:
Akt Nr 36 Kowale Działo się w Osadzie Praszka dnia 11/24 Stycznia 1904 roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się osobiście Walenty Pilarczyk lat 40 mający, woźnica, zamieszkały w Kowalach, w obecności świadków: Marcina Urbaniak lat 40 i Franciszka Wolnego lat 44, obu woźniców, zamieszkałych we wsi Kowale, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Kowale dnia wczorajszego o godzinie piątej po południu, z jego prawowitej zony Katarzyny urodzonej Owczarek, lat 30 mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię WŁADYSŁAW, a rodzicami chrzestnymi byli: Tomasz Owczarek i Marianna Pilarczyk. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został. Ksiądz/-/ podpis nieczytelny
Urodziny wnuka
7.
Józef Pilarczyk
28 lutego 1905 (Wiek 67 lat)
Śmierć wnukaStanisław Pilarczyk
3 kwietnia 1905 (Wiek 67 lat)
Urodziny wnuczki
8.
Marianna Pilarczyk
17 września 1905 (Wiek 68 lat)
Urodziny wnuka
9.
Józef Pilarczyk
28 listopada 1905 (Wiek 68 lat)
Urodziny wnuka
10.
Władysław Pilarczyk
11 sierpnia 1906 (Wiek 69 lat)
Urodziny wnuka
11.
Franciszek Pilarczyk
15 stycznia 1908 (Wiek 70 lat)
Urodziny wnuczki
12.
Józefa Pilarczyk
19 sierpnia 1908 (Wiek 71 lat)
Śmierć wnukaFranciszek Pilarczyk
20 stycznia 1909 (Wiek 71 lat)
Urodziny wnuka
13.
Władysław Pilarczyk
3 września 1909 (Wiek 72 lata)
Urodziny wnuka
14.
Stanisław Pilarczyk
16 listopada 1909 (Wiek 72 lata)
Śmierć wnukaWładysław Pilarczyk
15 stycznia 1910 (Wiek 72 lata)
Śmierć wnukaStanisław Pilarczyk
19 stycznia 1910 (Wiek 72 lata)
Urodziny wnuczki
15.
Michalina Pilarczyk
28 września 1910 (Wiek 73 lata)
Urodziny wnuczki
16.
Józefa Pilarczyk
19 listopada 1910 (Wiek 73 lata)
Urodziny wnuka
17.
Jan Pilarczyk
1 listopada 1911 (Wiek 74 lata)
Śmierć wnukaJan Pilarczyk
26 listopada 1911 (Wiek 74 lata)
Urodziny wnuczki
18.
Władysława Pilarczyk
2 listopada 1912 (Wiek 75 lat)
Ślub dzieckaTomasz PilarczykJadwiga SmolnikZobacz rodzinę
29 stycznia 1913 (Wiek 75 lat)
Tekst:
Praszka 16 Działo się w osadzie Praszka szesnastego/dwudziestego dziewiątego stycznia tysiąc dziewięćset trzynastego roku o godzinie dziewiątej rano. Oświadczam, że w obecności świadków Piotra Smolnika, lat trzydzieści dwa, robotnika z Praszki i Sebastiana Przybosza, lat pięćdziesiąt, rolnika ze wsi Kowale zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński (ślub kościelny) między Tomaszem Pilarczykiem, lat trzydzieści trzy wdowcem po Jadwidze z domu Stasiak zmarłej w Holsztat w Prusach ósmego maja zeszłego roku, robotnikiem zamieszkałym w Praszce, urodzonym we wsi Kowale, synem żyjących Józefa i Katarzyny z domu Pokora małżonków Pilarczyków, służących - i Jadwigą Smolnik, panną lat trzydzieści pięć, robotnicą mieszkającą w Praszce, urodzoną w Kowalach, córką zmarłych Wiktora i Anieli z domu Krzemińska małżonków Smolników. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym kolejno: trzydziestego grudnia /dwunastego [stycznia]; szóstego/dziewiętnastego i trzynastego/dwudziestego szóstego stycznia tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijny obrzęd zawarcia małżeństwa został odprawiony przez księdza Franciszka Rzykieckiego, wikarego parafii w Praszce. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytałem, sam podpisałem. Ksiądz Wróblewski
Urodziny wnuka
19.
Józef Pilarczyk
9 lutego 1913 (Wiek 75 lat)
Urodziny wnuka
20.
Wincenty Pilarczyk
2 stycznia 1914 (Wiek 76 lat)
Urodziny wnuka
21.
Stefan Pilarczyk
20 listopada 1914 (Wiek 77 lat)
Śmierć wnukaStefan Pilarczyk
11 stycznia 1915 (Wiek 77 lat)
Śmierć 5 czerwca 1915 (Wiek 78 lat)
Tekst:
Nr 82 Kowale Działo się w Osadzie Praszka dnia 25 Maja/7 Czerwca 1915 roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się: Andrzej Szczecina lat 45 i Michał Szewczyk lat 38, rolnicy zamieszkali w Kowalach i oświadczyli, ze dnia 23 Maja/ 5 Czerwca bieżącego roku o godzinie czwartej po południu umarła we wsi Kowale Katarzyna Pilarczyk, lat 72 mająca, żona robotnika, zamieszkała przy mężu w Kowalach; urodzona w Osadzie Bolesławiec, córka nieżyjących Wawrzyńca i Józefy małżonków Pokorów. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Katarzyny Pilarczyk, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytani, przez Nas tylko podpisany został. Ks. Wróblewski
Rodzice - Zobacz rodzinę
ojciec
matka
probant
Rodzina z Józefat,Józef Pilarczyk - Zobacz rodzinę
mąż
probant
Ślub: 19 listopada 1865Bolesławiec, Łódzkie, Polska
15 miesięcy
syn
11 lat
syn
córka
2 lata
syn

UrodzinyParafia Bolesławiec do 1880r, Łódzkie
ŚlubParafia Bolesławiec do 1880r, Łódzkie
ŚmierćParafia Praszka do 1910 r.
Tekst:
Nr 82 Kowale Działo się w Osadzie Praszka dnia 25 Maja/7 Czerwca 1915 roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się: Andrzej Szczecina lat 45 i Michał Szewczyk lat 38, rolnicy zamieszkali w Kowalach i oświadczyli, ze dnia 23 Maja/ 5 Czerwca bieżącego roku o godzinie czwartej po południu umarła we wsi Kowale Katarzyna Pilarczyk, lat 72 mająca, żona robotnika, zamieszkała przy mężu w Kowalach; urodzona w Osadzie Bolesławiec, córka nieżyjących Wawrzyńca i Józefy małżonków Pokorów. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Katarzyny Pilarczyk, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytani, przez Nas tylko podpisany został. Ks. Wróblewski
ŚlubPilarczyk Józefat i Katarzyna Pokora akt ślubu 1835Pilarczyk Józefat i Katarzyna Pokora akt ślubu 1835
Format: image/jpeg
Wymiary zdjęcia: 1409 × 889 pikseli
Rozmiar pliku: 301 KB
Typ: Fotografia
Obiekt multimedialnyPilarczyk Józefat i Katarzyna Pokora akt ślubu 1835Pilarczyk Józefat i Katarzyna Pokora akt ślubu 1835
Format: image/jpeg
Wymiary zdjęcia: 1409 × 889 pikseli
Rozmiar pliku: 301 KB
Typ: Fotografia