Genealogia rodziny Rykała,Wojtala,Pilarczyk,Skowronek.

Pilarczyk Walenty akt ur. 1867r.

Walenty Józef PilarczykWiek: 74 lata18671941

Imię i nazwisko
Walenty Józef Pilarczyk
Nazwisko
Pilarczyk
Imiona
Walenty Józef
Urodziny 10 lutego 1867 31 29
Urodziny brataMarcin Pilarczyk
15 października 1877 (Wiek 10 lat)
Urodziny siostryJadwiga Pilarczyk
15 października 1877 (Wiek 10 lat)
Urodziny brataTomasz Pilarczyk
14 grudnia 1879 (Wiek 12 lat)
ŚlubKatarzyna OwczarekZobacz rodzinę
12 stycznia 1896 (Wiek 28 lat)
Tekst:
Akt Nr 3 Kowale Działo się w Osadzie Praszka dnia 31 Grudnia/12 Stycznia 1895/1896 roku o godzinie pierwszej po południu. Oznajmiamy, że w obecności świadków: Kazimierza Owczarek lat 45 i Walentego Owczarek lat 33, obu szewców zamieszkałych w Praszce- zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy: Walentym Józefem Pilarczyk, kawalerem lat 29 mającym, służącym, zamieszkałym w Kowalach, urodzonym we wsi Kamionka Parafia Bolesławiec, synem Józefa i Katarzyny urodzonej Pokora, małżonków Pilarczyków, służących, i Katarzyną Owczarek, panna lat 22 mającą, zamieszkała przy rodzicach i urodzoną w Kowalach, córka Franciszka i Julianny urodzonej Tabaka, małżonków Owczarków, rolników. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym Parafialnym Kościele, a mianowicie: 17/29 Grudnia zeszłego roku, 24 Grudnia/5 Stycznia i 31 Grudnia/12 Stycznia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli ze sobą umowy przedślubnej. Religijny obrzęd ślubny odprawił Księdza Antoni Korzybski Wikariusz Parafii w Praszce. Akt ten Nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został. Urzędnik utrzymujący Księgi Stanu Cywilnego Ks. Korzybski
Pilarczyk Walenty i Owczarek Katarzyna akt ślubu
Pilarczyk Walenty i Owczarek Katarzyna akt ślubu

Notatka: Akt Nr 3 Kowale

Urodziny córki
1.
Apolonia Pilarczyk
13 stycznia 1897 (Wiek 29 lat)
Śmierć córkiApolonia Pilarczyk
11 maja 1898 (Wiek 31 lat)
Tekst:
Nr 75 [ brak początku Aktu] … 1898 roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się: Franciszek Owczarek lat 50, i Kacper Owczarek lat60, rolnicy zamieszkali w Kowalach i oświadczyli, że dnia 29 Kwietnia/ 11 Maja bieżącego roku o godzinie ósmej wieczorem umarła we wsi Kowale Apolonia Pilarczyk 1 rok i 3 miesiące mająca, urodzona w Kowalach i tamże u rodziców, pastuchów, zamieszkała, córka żyjących Walentego i Katarzyny urodzonej Owczarek, małżonków Pilarczyków. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Apolonii Pilarczyk, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został. Ks. W. Rusik?
Urodziny syna
2.
Ludwik Pilarczyk
21 września 1898 (Wiek 31 lat)
Urodziny syna
3.
Wojciech Pilarczyk
19 kwietnia 1900 (Wiek 33 lata)
Ślub brata/siostryMarcin PilarczykMarianna WilcZobacz rodzinę
4 lutego 1901 (Wiek 33 lata)
Urodziny córki
4.
Franciszka Pilarczyk
18 listopada 1901 (Wiek 34 lata)
Ślub brata/siostryTomasz PilarczykJadwiga StasiakZobacz rodzinę
13 stycznia 1904 (Wiek 36 lat)
Urodziny syna
5.
Władysław Pilarczyk
23 stycznia 1904 (Wiek 36 lat)
Szczegóły źródła: akt urodzenia nr 36/1904
Tekst:
Akt Nr 36 Kowale Działo się w Osadzie Praszka dnia 11/24 Stycznia 1904 roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się osobiście Walenty Pilarczyk lat 40 mający, woźnica, zamieszkały w Kowalach, w obecności świadków: Marcina Urbaniak lat 40 i Franciszka Wolnego lat 44, obu woźniców, zamieszkałych we wsi Kowale, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Kowale dnia wczorajszego o godzinie piątej po południu, z jego prawowitej zony Katarzyny urodzonej Owczarek, lat 30 mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię WŁADYSŁAW, a rodzicami chrzestnymi byli: Tomasz Owczarek i Marianna Pilarczyk. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został. Ksiądz/-/ podpis nieczytelny
Urodziny syna
6.
Józef Pilarczyk
28 listopada 1905 (Wiek 38 lat)
Urodziny córki
7.
Józefa Pilarczyk
19 sierpnia 1908 (Wiek 41 lat)
Urodziny córki
8.
Michalina Pilarczyk
28 września 1910 (Wiek 43 lata)
Urodziny córki
9.
Władysława Pilarczyk
2 listopada 1912 (Wiek 45 lat)
Ślub brata/siostryTomasz PilarczykJadwiga SmolnikZobacz rodzinę
29 stycznia 1913 (Wiek 45 lat)
Tekst:
Praszka 16 Działo się w osadzie Praszka szesnastego/dwudziestego dziewiątego stycznia tysiąc dziewięćset trzynastego roku o godzinie dziewiątej rano. Oświadczam, że w obecności świadków Piotra Smolnika, lat trzydzieści dwa, robotnika z Praszki i Sebastiana Przybosza, lat pięćdziesiąt, rolnika ze wsi Kowale zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński (ślub kościelny) między Tomaszem Pilarczykiem, lat trzydzieści trzy wdowcem po Jadwidze z domu Stasiak zmarłej w Holsztat w Prusach ósmego maja zeszłego roku, robotnikiem zamieszkałym w Praszce, urodzonym we wsi Kowale, synem żyjących Józefa i Katarzyny z domu Pokora małżonków Pilarczyków, służących - i Jadwigą Smolnik, panną lat trzydzieści pięć, robotnicą mieszkającą w Praszce, urodzoną w Kowalach, córką zmarłych Wiktora i Anieli z domu Krzemińska małżonków Smolników. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym kolejno: trzydziestego grudnia /dwunastego [stycznia]; szóstego/dziewiętnastego i trzynastego/dwudziestego szóstego stycznia tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijny obrzęd zawarcia małżeństwa został odprawiony przez księdza Franciszka Rzykieckiego, wikarego parafii w Praszce. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytałem, sam podpisałem. Ksiądz Wróblewski
Śmierć matkiKatarzyna Pokora
5 czerwca 1915 (Wiek 48 lat)
Tekst:
Nr 82 Kowale Działo się w Osadzie Praszka dnia 25 Maja/7 Czerwca 1915 roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się: Andrzej Szczecina lat 45 i Michał Szewczyk lat 38, rolnicy zamieszkali w Kowalach i oświadczyli, ze dnia 23 Maja/ 5 Czerwca bieżącego roku o godzinie czwartej po południu umarła we wsi Kowale Katarzyna Pilarczyk, lat 72 mająca, żona robotnika, zamieszkała przy mężu w Kowalach; urodzona w Osadzie Bolesławiec, córka nieżyjących Wawrzyńca i Józefy małżonków Pokorów. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Katarzyny Pilarczyk, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytani, przez Nas tylko podpisany został. Ks. Wróblewski
Urodziny wnuka
1.
Albert Plener
ok. 1930 (Wiek 62 lata)
Urodziny wnuczki
2.
Josee Plener
ok. 1934 (Wiek 66 lat)
Urodziny wnuka
3.
Henri Plener
15 maja 1937 (Wiek 70 lat)
Śmierć 13 lutego 1941 (Wiek 74 lata)
Rodzice - Zobacz rodzinę
ojciec
matka
Ślub: 19 listopada 1865Bolesławiec, Łódzkie, Polska
15 miesięcy
probant
11 lat
młodszy brat
młodsza siostra
2 lata
młodszy brat
Rodzina z Katarzyna Owczarek - Zobacz rodzinę
probant
żona
Ślub: 12 stycznia 1896Kowale, Opolskie, Polska
8 lat
syn
Pilarczyk WładysławWładysław Pilarczyk
Urodziny: 23 stycznia 1904 36 30Kowale, Opolskie, Polska
Śmierć: 4 kwietnia 1959Blachownia, Śląskie, Polska
-4 lata
syn
Pilarczyk Wojciech i Stefania Urbaniak ślubWojciech Pilarczyk
Urodziny: 19 kwietnia 1900 33 26Kowale, Opolskie, Polska
Śmierć: 1 października 1973Kowale, Opolskie, Polska
6 lat
syn
Józef Pilarczyk
Urodziny: 28 listopada 1905 38 32Kowale, Opolskie, Polska
Śmierć: 18 lutego 1993Blachownia, Śląskie, Polska
3 lata
córka
Józefa Pilarczyk
Urodziny: 19 sierpnia 1908 41 34Kowale, Opolskie, Polska
Śmierć: 5 stycznia 1999Lagny sur Marne, Francja
2 lata
córka
2 lata
córka
Władysława Pilarczyk
Urodziny: 2 listopada 1912 45 38Kowale, Opolskie, Polska
Śmierć: 8 czerwca 2008Ustka, Pomorskie, Polska
-11 lat
córka
-3 lata
syn
Ludwik Pilarczyk
Urodziny: 21 września 1898 31 24Kowale, Opolskie, Polska
Śmierć: 10 stycznia 1967Cieszymowo, Pomorskie, Polska
-20 miesięcy
córka
Apolonia Pilarczyk
Urodziny: 13 stycznia 1897 29 23Kowale, Opolskie, Polska
Śmierć: 11 maja 1898Kowale, Opolskie, Polska

UrodzinyParafia Bolesławiec do 1880r, Łódzkie
ŚlubParafia Praszka do 1910 r.
Tekst:
Akt Nr 3 Kowale Działo się w Osadzie Praszka dnia 31 Grudnia/12 Stycznia 1895/1896 roku o godzinie pierwszej po południu. Oznajmiamy, że w obecności świadków: Kazimierza Owczarek lat 45 i Walentego Owczarek lat 33, obu szewców zamieszkałych w Praszce- zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy: Walentym Józefem Pilarczyk, kawalerem lat 29 mającym, służącym, zamieszkałym w Kowalach, urodzonym we wsi Kamionka Parafia Bolesławiec, synem Józefa i Katarzyny urodzonej Pokora, małżonków Pilarczyków, służących, i Katarzyną Owczarek, panna lat 22 mającą, zamieszkała przy rodzicach i urodzoną w Kowalach, córka Franciszka i Julianny urodzonej Tabaka, małżonków Owczarków, rolników. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym Parafialnym Kościele, a mianowicie: 17/29 Grudnia zeszłego roku, 24 Grudnia/5 Stycznia i 31 Grudnia/12 Stycznia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli ze sobą umowy przedślubnej. Religijny obrzęd ślubny odprawił Księdza Antoni Korzybski Wikariusz Parafii w Praszce. Akt ten Nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został. Urzędnik utrzymujący Księgi Stanu Cywilnego Ks. Korzybski
Pilarczyk Walenty i Owczarek Katarzyna akt ślubu
Pilarczyk Walenty i Owczarek Katarzyna akt ślubu

Notatka: Akt Nr 3 Kowale

UrodzinyPilarczyk Walenty akt ur. 1867r.Pilarczyk Walenty akt ur. 1867r.
Format: image/jpeg
Wymiary zdjęcia: 741 × 538 pikseli
Rozmiar pliku: 91 KB
Typ: Fotografia
ŚlubPilarczyk Walenty i Owczarek Katarzyna akt ślubuPilarczyk Walenty i Owczarek Katarzyna akt ślubu
Format: image/jpeg
Wymiary zdjęcia: 922 × 1443 pikseli
Rozmiar pliku: 238 KB
Typ: Fotografia
Notatka: Akt Nr 3 Kowale
Obiekt multimedialnyPilarczyk Walenty akt ur. 1867r.Pilarczyk Walenty akt ur. 1867r.
Format: image/jpeg
Wymiary zdjęcia: 741 × 538 pikseli
Rozmiar pliku: 91 KB
Typ: Fotografia